Form ng komento para sa balboa reservoir
start
 
Maraming salamat sa pagkomento ninyo sa tatlong unang panukala para sa Balboa Reservoir. Ang inyong mga ideyas ay magiging bahagi ng proseso ng pagsusuri bago piliin ang mga tao na magsisilbi sa development team sa paparating na Fall. Ang mapipiling development team at ang lungsod ng San Francisco ay magbibigay ng pulong para sa komunidad para sa mas detalyadong talakayan sa 2017 at 2018.

Paki sagot ang mga parehong tanong para sa Developer Teams 1, 2, at 3

 
DEVELOPER TEAM #1:  AvalonBay Communities and BRIDGE Housing with Mission Housing, Pacific Union Development Company, and Habitat for Humanity of Greater San Francisco

 
Ano sa tingin ninyo tungkol sa mga iba-ibang paggamit ng lupa, tulad ng iba-ibang mga uri ng pabahay, bukas na espasyo, at ang mga ginagamit para sa komunidad?

 
Mangyaring ibahagi and iyong mga pananaw tungkol sa buong disensyo ng itong lugar o tungkol sa kaayusan ng mga paggamit ng lupain na iniharap ng development team?

 
Ano ang iyong mga pananaw tungkol sa development team? Paano sa inyong tingin ito gumagana para sa komunidad?

 
Ano ang pinakagusto ninyo tungkol sa pag-unlad ng panukala at ang grupo na nagbigay ng pagtatanghal?

 
Ano ang mga alalahanin ninyo tungkol sa pag-unlad ng panukala at ang grupo na nagbigay ng pagtatanghal?

 
Mangyaring ibahagi iba pang komentos para sa Developer Team #1?

 
DEVELOPER TEAM # 2: Related Companies with Sares Regis Group of Northern California, Curtis Development, and Tenderloin Neighborhood Development Corporation

 
Ano sa tingin ninyo tungkol sa mga iba-ibang paggamit ng lupa, tulad ng iba-ibang mga uri ng pabahay, bukas na espasyo, at ang mga ginagamit para sa komunidad?

 
Mangyaring ibahagi and iyong mga pananaw tungkol sa buong disensyo ng itong lugar o tungkol sa kaayusan ng mga paggamit ng lupain na iniharap ng development team?

 
Ano ang iyong mga pananaw tungkol sa development team? Paano sa inyong tingin ito gumagana para sa komunidad?

 
Ano ang pinakagusto ninyo tungkol sa pag-unlad ng panukala at ang grupo na nagbigay ng pagtatanghal?

 
Ano ang mga alalahanin ninyo tungkol sa pag-unlad ng panukala at ang grupo na nagbigay ng pagtatanghal?

 
Mangyaring ibahagi iba pang komentos para sa Developer Team #1?

 
DEVELOPER TEAM # 3: Emerald Fund and Mercy Housing

 
Ano sa tingin ninyo tungkol sa mga iba-ibang paggamit ng lupa, tulad ng iba-ibang mga uri ng pabahay, bukas na espasyo, at ang mga ginagamit para sa komunidad?

 
Mangyaring ibahagi and iyong mga pananaw tungkol sa buong disensyo ng itong lugar o tungkol sa kaayusan ng mga paggamit ng lupain na iniharap ng development team?

 
Ano ang iyong mga pananaw tungkol sa development team? Paano sa inyong tingin ito gumagana para sa komunidad?

 
Ano ang pinakagusto ninyo tungkol sa pag-unlad ng panukala at ang grupo na nagbigay ng pagtatanghal?

 
Ano ang mga alalahanin ninyo tungkol sa pag-unlad ng panukala at ang grupo na nagbigay ng pagtatanghal?

 
Mangyaring ibahagi iba pang komentos para sa Developer Team #1?

 
(Opsyonal) Kabahagi ka ba ng isang lokal na kapitbahayan, organisasyon, paaralan, o iba pang mga grupo? Kung gayon, ano ang mga pangalan?

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform